TOEFL İBT Special Home Edition Sınavı Hakkında


2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren TOEFL İBT Special Home Edition sınavı kabul edilmeyecektir.

Duyuru Tarihi: 02-08-2022

Üniversite Senatosu'nun 27.07.2022 günlü ve 808 sayılı kararı gereğince, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren TOEFL İBT Special Home Edition sınavı kabul edilmeyecektir.